Rozwój w ING

Rozwój w ING

W ING każdy pracownik ma wpływ na kształtowanie swojego rozwoju oraz określanie celów rozwojowych. W codziennej pracy staramy się być o krok do przodu, a to skłania nas do ciągłego doskonalenia się i próbowania nowych rzeczy. Promujemy kulturę uczenia się, która stawia wartość uczenia się i rozwoju przez całe życie na pierwszym miejscu. Umożliwiamy pracownikom rozwój kompetencji, których aktualnie potrzebują do osiągania najlepszych wyników w pracy i do budowania efektywności osobistej w życiu.

Na dobry początek - onboarding

Od samego początku otrzymasz wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć realizację swoich zadań. Na nowych pracowników czekają portal on-boardingowy, dedykowane szkolenia i spotkania z osobami zaangażowanymi w ten proces. Twój przełożony zadba o przygotowanie miejsca i narzędzi pracy. Wsparciem dla Ciebie będą także Buddy (Twój opiekun) oraz HR Business Partner. W ING szybko poczujesz się jak u siebie i bez przeszkód skupisz się na swojej pracy oraz rozwoju.

Korzystamy z multimediów i podejścia Agile

Jako bank stale proponujemy innowacyjne rozwiązania naszym klientom. Te zmiany nie byłyby możliwe bez udziału pracowników, chcących rozwijać się razem z nami. Pomagają nam w tym nowoczesne technologie oraz coraz szerzej stosowane, zwinne podejście do pracy. Pracując w grupach projektowych lub interdyscyplinarnych zespołach korzystamy z metod, które czerpią m.in. z design thinking czy Agile. Praca projektowa w ten sposób ułatwia nam zdobywanie kompetencji potrzebnych na stanowiskach menedżerskich i eksperckich. Naszą ofertę szkoleniową w dużej mierze udostępniamy multimedialnie, a to ułatwia pozyskiwanie i utrwalanie nowej wiedzy.

Planujemy rozwój indywidualnie

Zachęcamy pracowników do wypracowania, przy wsparciu swojego menadżera, Indywidualnego Planu Rozwojowego, który pomaga skalibrować się na konkretne działania rozwojowe i pozwala umieścić je w czasie. Jakościowe rozmowy, które towarzyszą przygotowaniu planu budują relację między pracownikiem i przełożonym, oraz  zapewniają jego wsparcie na etapie wdrażania nowych umiejętności w praktykę.

Uzupełniamy swoje moce

Nowa rzeczywistość to nowe potrzeby, a nowe potrzeby wymagają nowych i adekwatnych do nich rozwiązań. Dlatego stworzyliśmy Kalendarz Mocy – ofertę działań rozwojowych, które wspierają nas w procesie przejścia na hybrydowy model pracy. W Kalendarzu Mocy pracownicy znajdą ofertę szkoleniowo-rozwojową w podziale na 8 uzupełniających się ścieżek: od doskonałości operacyjnej po efektywną pracę z użyciem technologii. Każdy wątek odnosi się do potrzeb rozwojowych, o których powiedzieli nam pracownicy w trakcie projektowania oferty. Działania są dedykowane oddzielnie liderom i menedżerom oraz specjalistom. Mają taką samą strukturę tematyczną – bo uczymy się wspólnie, by razem stawać się silniejsi i skuteczniejsi – inny jest natomiast ich zakres edukacyjny.

Organizujemy staże rozwojowe

Pracownikom, którzy potrzebują nowych kompetencji lub wiedzy, są zainteresowani zmianą linii biznesowej, a także myślą o rozwoju poziomym proponujemy wewnętrzne staże rozwojowe. Staże trwają od miesiąca do trzech i polegają na pracy w innej jednostce banku, w której angażujemy się w określony projekt. Taka forma rozwoju daje możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności oraz sprawdzenie się w innej roli zawodowej.

Angażujemy się w zagraniczne projekty

Będąc częścią grupy ING możemy współpracować z kolegami i koleżankami z innych krajów. Zwykle są to działania w ramach grup projektowych – w ten sposób mamy możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i śledzenia najnowszych trendów rynkowych. Działania projektowe pozwalają nam na sprawdzenie się w roli członka zespołu, lidera, koordynatora lub sponsora projektu. Możemy zainicjować swój udział w działaniu projektowym, samodzielnie zgłosić pomysł na projekt (np. usprawnienie procesu), a także aktywnie uczestniczyć w wybranych inicjatywach. Jedną z możliwości sprawdzenia się w pracy projektowej jest udział w programie  ITP - International Talent Programme, a także skorzystanie z zagranicznych, czasowych oddelegowań oferowanych w banku.

Dzielimy się wiedzą

Rozwój to przede wszystkim kontakt z innymi ludźmi – wymiana wiedzy i doświadczeń, a to codzienność w naszej organizacji. W ramach dzielenia się wiedzą proponujemy:

  • Coaching - otrzymujesz wsparcie specjalnie przygotowanej, certyfikowanej osoby (coacha) w pracy nad przyspieszeniem tempa rozwoju, polepszeniem efektów działania. Dzięki coachingowi ustalasz konkretniejsze cele, optymalizujesz swoje działania, podejmujesz trafniejsze decyzje i pełniej korzystasz ze swoich naturalnych umiejętności.

  • Mentoring - pracujesz z bardziej doświadczoną osobą z organizacji (mentorem), którego zadaniem jest odkrywanie i rozwijanie Twojego potencjału, w oparciu o wykorzystanie jego wiedzę i doświadczenie.

Prowadzimy specjalistyczne akademie

Akademie to znacznie więcej, niż szkolenia. Mówi się, że taki rodzaj pracy najbardziej sprzyja szybkiemu przyrostowi wiedzy i umiejętności. Wiemy, że to działa, dlatego wspieramy ten sposób zdobywania wiedzy przez naszych pracowników. Akademie to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyczna wiedza. Ich zakres uwzględnia wymogi branży i – może przede wszystkim – rodzaj oraz charakter projektów, które organizujemy w banku. Akademie są przygotowywane przez pracowników dla pracowników i mają różne formy – od webinarów, przez kursy, wyskłady, webinary, po demo i sesje coachingowe. Wśród najpopularniejszych akademii w ING znajdziecie: Akademię IT, Akademię Finansów, Uniwersytet Ryzyka, Akademię OPS, Service Design Academy, Akademię Trenera, AI Academy i Akademię Python.

Wspieramy w zostawaniu liderem

W codziennym życiu każdy z nas może być liderem – niezależnie od tytułu czy stanowiska. Podobne rozumienie roli lidera, menedżera i wyrównanie wiedzy w grupie ING są dla nas ważne. Stawiamy na zintegrowane podejście do przywództwa i wierzymy, że przywództwo włączające jest kluczem do sukcesu. Działania rozwojowe kierujemy zarówno do menedżerów zarządzających zespołami formalnie, jak i do liderów zarządzających nieformalnie lub przygotowujących się do tych ról w przyszłości.

W ING uczymy się tak, jak lubimy. Czytamy e-booki lub elektroniczne wydania czasopism. Bierzemy udział w webinarach i inspirujemy się na społecznościach. Jeśli chcemy rozwijać swoje umiejętności wystąpień publicznych korzystamy z shadowingu. A jeśli chcemy być specjalistami Data Science uczestniczymy w bootcampach. Tradycyjne szkolenia, czaty z ekspertami, czy konferencje tematyczne i wszystko to, co widzisz powyżej to nadal tylko część oferty rozwojowej, która czeka na Ciebie w naszej organizacji.

Powrót do góry
Słuchaj